SECCIÓN BILINGÜEDende o curso 2013/2014 o noso instituto conta cunha sección bilingüe na materia de Física e Química de 3º de ESO. No curso pasado quince alumnos optaron por formar parte deste proxecto. No presente curso, no que tamén se imparte en inglés a materia de Educación Plástica e Visual, contamos con vinte e dous estudantes na sección. 


 
 
Todo o material co que se traballa na clase está dispoñible na nosa aula virtual.


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario