INICIO

Recibe a nosa benvida ao blogue de actualidade científica do IES Aller Ulloa de Lalín.
Este proxecto nace como unha actividade de aula levada a cabo no curso 2012/2013 na materia de Informática de 4º de ESO.
No curso 2013/2014 esténdese o seu uso ás materias de Inglés e Física e Química bilingüe en 3º de ESO. 
Preténdese que este sitio web, sobre a base dunha metodoloxía colaborativa, sexa empregado dende outras materias de ciencias  como complemento ao labor que se realiza na biblioteca para o fomento da lectura.

Obxectivos da actividade :
 • Traballar e cooperar en pequenos grupos.
 • Manexar distintas fontes de información.
 • Ler, interpretar, resumir e redactar pequenos textos científicos.
 • Comentar textos de xeito crítico.
 • Manexar as ferramentas de traballo colaborativo Google Drive.
 • Coñecer o emprego básico de Blogger.
Metodoloxía:
 • Dividirase o alumnado en grupos de dúas ou tres persoas. Empregaranse só as referencias bibliográficas do apartado FONTES. O número de referencias poderá ser ampliado ao longo do curso.
 • A redacción dos traballos realizarase empregando un documento de texto en Google Drive compartido por todos os membros do grupo e co profesor, que poderá controlar en todo momento o proceso de redacción.
 • Os textos redactados estarán relacionados con temas propostos polo profesor:
  • Medio ambiente
  • Bioquímica
  • Medicina
  • Investigación en Galicia
  • Biografías
  • Curiosidades científicas
  • Inventos
  • Astronomía
  •  …

Criterios de avaliación
 • Fai a tarefa adecuándose ao tempo.
 • Manexa distintas fontes de información.
 • Traballa na tarefa asignada.
 • Traballa en grupo.
 • Redacta axeitadamente.
 • Non comete faltas de ortografía.
 • Fai comentarios críticos das novas publicadas polos compañeiros.

Ningún comentario:

Publicar un comentario